• Margriet-Volders-Noorderwind-Beschermingsbewind-20210217-0029-bewerkt-1500x550

SCHULDHULPVERLENING.

Na 18 maanden schuldenvrij is vaak haalbaar

Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Zeker nu. Hierdoor kunnen schulden ontstaan. Wanneer deze schulden hoog oplopen en niet meer te betalen zijn, dan is er sprake van een problematische schuldsituatie.

Herkent u deze situatie bij uzelf, of wellicht bij iemand anders?
Wacht dan niet langer en schakel de hulp in van Noorderwind Bewindvoering. Door onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van schuldhulpverlening kunnen wij een passende oplossing bieden voor problematische schulden. Eén van de trajecten die wij als Noorderwind Bewindvoering ook aanbieden is schuldhulpverlening.

Wat is schuldhulpverlening (MSNP)?

Schuldhulpverlening is een traject dat 18 maanden duurt en waarin een schuldenaar door een schuldhulpverlenende instantie zoals Noorderwind Bewindvoering wordt geholpen. Na het in kaart brengen van de schulden wordt u begeleid in het aflossen van de schulden.

Voordat de aflossing van de schulden van start kan gaan, moet er een akkoord worden bereikt met de schuldeisers. Noorderwind Bewindvoering helpt hiermee. Wanneer de schuldeisers akkoord gaan dan is er sprake van een vrijwillige schuldregeling volgens het zogenaamde minnelijke traject (MSNP).

Wanneer de schuldhulpverlening slaagt, dan duurt het traject 18 maanden. Gedurende deze periode zal het bedrag, dat met de schuldeisers is afgesproken, maandelijks worden gespaard. Uit dit gespaarde saldo zullen de schuldeisers ieder jaar een uitkering ontvangen. Na 18 maanden eindigt het traject. Het bedrag dat resteert bij de schuldeisers, zal daarna worden kwijtgescholden. Zij zijn immers akkoord gegaan met de schuldenregeling.

Dit betekent dus dat bij schuldhulpverlening na 18 maanden de schulden zijn gesaneerd en de schuldenaar schuldenvrij is.

Dwangakkoord aanvragen door Noorderwind Bewindvoering

Soms komt het voor dat één schuldeiser niet akkoord gaat met het betalingsvoorstel. Als deze weigering ‘onredelijk’ is, kan Noorderwind Bewindvoering een dwangakkoord aanvragen bij de rechtbank. Legt de rechtbank het dwangakkoord op? Dan moet de weigerachtige schuldeiser alsnog meewerken aan de schuldregeling. Meer informatie over dwangakkoord leest u hier.

Wanneer er vooraf geen akkoord is bereikt voor de schuldhulpverlening, dan kan een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) worden ingediend bij de rechtbank. In dat geval kan Margriet Volders als bewindvoerder optreden.

Zullen wij u bellen?

Vul dan onderstaand formulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Moratorium voorkomt woonproblemen

  Wanneer er sprake is van een hoge huurschuld en een dreigende uithuiszetting of wanneer er sprake is van een aanzegging tot afsluiting van gas, elektra of water, dan zullen wij direct actie ondernemen en proberen dit te voorkomen. Noorderwind Bewindvoering is bevoegd om de rechtbank te verzoeken een moratorium toe te kennen.
  Kent de rechtbank het moratorium toe? Dan is de dreigende uithuiszetting of afsluiting van energie of water (tijdelijk) van de baan en geeft de rechtbank ons een termijn om met de schuldeisers een schuldregeling af te spreken. Meestal is deze termijn één maand en na verloop van deze maand nog zes maanden.

  Tijdens het moratorium moeten de gemaakte afspraken correct nagekomen worden. Een voorbeeld is dat de huur op tijd betaald wordt. Meer informatie over een moratorium leest u hier.

  Voorlopige voorziening tijdelijk geen beslag op inkomen

  Wanneer er sprake is van beslaglegging door één of meerdere schuldeisers en wanneer dit zorgt voor achterstanden of nieuwe schulden, dan zal Margriet Volders de rechtbank vragen een voorlopige voorziening uit te spreken. Wanneer de rechtbank dit toewijst, zal de rechter eisen dat het beslag op het inkomen gedurende een bepaalde periode wordt opgeheven. Hierna kan Noorderwind Bewindvoering de aflossing voor alle schuldeisers berekenen en ontstaat er rust. Meer informatie over een voorlopige voorziening leest u hier.

  Noorderwind Bewindvoering: ervaren, erkende en betrouwbare schuldhulpverlening

  Wij zijn tevens werkzaam als erkend bewindvoerder in wettelijke schuldsaneringen (WSNP) en staan ingeschreven in het register van de Raad voor Rechtsbijstand en zijn aangesloten bij het arrangement verzoekschriftprocedures. Hierdoor kunnen wij op basis van een toevoeging procedures zoals een dwangakkoord, een moratorium en een voorlopige voorziening, voeren. Meer informatie leest u hier: Bureau Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

  Wij kunnen dus ook bij een problematische schuldsituatie via een minnelijk traject een regeling treffen met schuldeisers. Wij voeren de minnelijke schuldregeling uit conform de richtlijnen van de NVVK.

  Zullen wij u bellen?

  Vul dan onderstaand formulier in.
  Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.