Budgetbeheer

Indien u door omstandigheden tijdelijk niet in staat bent zelf uw budget goed te beheren, is budgetbeheer een goede oplossing. In zo’n situatie is het verstandig om zo snel mogelijk de hulp in te roepen van een vriend, familielid of een professionele budgetbeheerder. Budgetbeheer houdt in het beheren van het inkomen, het betalen van in ieder geval de vaste lasten en het in beperkte mate regelen van schulden. Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat eventuele schulden oplopen. Indien mogelijk worden er ook aflossingen van schulden betaald uit het budget en zo nodig nieuwe betalingsregelingen getroffen. Budgetbeheer wordt vaak uitgebreid met budgetcoaching.

Voor wie is budgetbeheer?

Budgetbeheer is een voorziening voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar hierbij (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben.

Hoe lang duurt budgetbeheer?

Hoe lang budgetbeheer duurt, beslist u zelf. Met dien verstande dat de minimum termijn zes maanden bedraagt. Daarna kunt u het contract te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Wanneer u daar de voorkeur aan geeft dan is het ook mogelijk dat wij de financiële taken stapsgewijs weer aan u overdragen.

Wat doen wij voor u?

Uw persoonlijk budgetbeheer vraagt om maatwerk. Noorderwind Bewindvoering biedt budgetbeheer aan in diverse vormen, van het betalen van uw vaste lasten tot het verzorgen van al uw uitgaven, welke verwerkt worden in uw eigen budgetplan. Wij openen een bankrekening voor u en beheren deze. Uw inkomsten zullen op deze bankrekening binnenkomen en wij zullen uw uitgaven via deze bankrekening laten lopen. Allereerst betalen wij uw vaste lasten en uw leefgeld. De hoogte van uw leefgeld wordt samen met u bepaald in het intakegesprek en is onder andere afhankelijk van uw inkomen, uw uitgaven, de eventuele schuldenlast en uw gezinssamenstelling. We maken voor u een budgetplan waarin wordt vastgelegd wat er maandelijks betaald gaat worden aan vaste lasten, leefgeld en eventuele aflossingen. Voor betalingen die niet iedere maand plaatsvinden wordt een bedrag gereserveerd tot de betreffende betaling moet plaatsvinden. Ook kan een bedrag worden gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. Dit alles natuurlijk voor zover het inkomen dat toelaat.

Hoe werken wij?

Wanneer u zich bij ons aanmeldt voor budgetbeheer wordt er een afspraak voor een intakegesprek met u gemaakt. Tijdens deze intake zullen we uw financiële situatie bespreken. Daarnaast kijken we ook naar uw motivatie. Die is belangrijk in het geheel. Veel potentiële cliënten hebben financiële problemen. Wij kunnen alleen helpen als er sprake is van een financieel stabiele situatie of als wij die voor u kunnen creëren. Budgetbeheer heeft geen zin indien u structureel meer uitgeeft dan u binnen krijgt en niet bereid bent dit uitgavenpatroon aan te passen. Indien blijkt dat budgetbeheer een goede oplossing voor uw problemen biedt, dan kan er een budgetbeheerovereenkomst worden afgesloten. In deze overeenkomst staan alle werkzaamheden welke wij voor u gaan verrichten. Deze overeenkomst zal besproken en ondertekend worden tijdens het intakegesprek. Wanneer u besluit geen samenwerking met ons aan te willen gaan, dan brengen wij geen intakekosten in rekening.

Wat kost budgetbeheer?

De kosten van budgetbeheer variëren afhankelijk van de afgesproken werkzaamheden die door ons verricht moeten worden. Wij hanteren drie hoofdvormen voor budgetbeheer. Daarnaast zijn nog allerlei andere variaties en tussenvormen mogelijk. De intakekosten voor budgetbeheer bedragen voor alle vormen € 179,50 en kunnen eventueel in termijnen worden betaald.

  • Beperkt Budgetbeheer kost € 50,00 per maand inclusief BTW.
    Onder Beperkt Budgetbeheer verstaan wij het betalen van alle vaste lasten. Het bedrag wat dan overblijft wordt naar de cliënt overgemaakt. Dit is dan bedoeld als leefgeld en voor het betalen van de incidentele en variabele rekeningen. De cliënt draagt in deze opzet nog wel de verantwoordelijkheid voor een deel van de betalingen, maar heeft de zekerheid dat de vaste lasten in ieder geval worden betaald (uiteraard voor zover het inkomen dat toelaat).
  • Totaal Budgetbeheer Standaard kost € 65,00 per maand inclusief BTW.
    Onder Totaal Budgetbeheer Standaard verstaan wij het betalen van alle vaste lasten, de incidentele en variabele rekeningen, het leefgeld en het zo mogelijk aanleggen van een reservepotje voor onvoorziene zaken (uiteraard weer voor zover het inkomen het toelaat) in een situatie zonder schulden.
  • Totaal Budgetbeheer Schulden kost € 87,50 per maand inclusief BTW.
    Onder Totaal Budgetbeheer Schulden verstaan wij het, in een schuldensituatie, betalen van de vaste lasten, de incidentele en variabele rekeningen en het leefgeld. Daarnaast proberen wij de schulden op te lossen door het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers. Uiteraard ook weer voor zover het inkomen dit toelaat.
In principe dienen de kosten van budgetbeheer door u zelf te worden gedragen. Als er schulden zijn bent u hier vaak niet toe in staat. Het is soms mogelijk dat de kosten in dat geval gedragen worden door een externe partij, zoals bijvoorbeeld uw werkgever, familie of de gemeente.