Presentatie

Voor wie dat wil, verzorgen wij graag een presentatie bij u op locatie.

Voor wie is een presentatie?

Bijvoorbeeld voor werkgevers of hulpverlenende instanties die wat meer willen weten over beschermingsbewind. In een presentatie over beschermingsbewind komen de volgende punten aan de orde:
  • Wanneer beschermingsbewind aanvragen?
  • Wat houdt dit in voor de cliënt?
  • Wanneer curatele?
  • Wat houdt dit in voor de cliënt?
  • Budgetbeheer
  • Schuldhulpverlening
  • Hoe vraagt men dit aan?
  • Wat is de werkwijze van Noorderwind Bewindvoering?
  • Wat kunt u of de cliënt van ons verwachten?

Wat kost een presentatie?

Een presentatie over beschermingsbewind verzorgen wij gratis.