Inkomensbeheer

Bij inkomensbeheer worden al uw financiële zaken voor u door ons behartigd, waardoor uw vaste lasten op tijd worden betaald, uiteraard onder voorwaarde dat er voldoende inkomen op de beheerrekening binnenkomt. Er is één zeer belangrijk verschil tussen inkomensbeheer en beschermingsbewind. Bij inkomensbeheer gaat u zelf een contract aan met ons en draagt via een machtiging de verantwoordelijkheid over uw inkomen en vermogen aan ons over. Bij beschermingsbewind besluit de kantonrechter of u beschermingsbewind nodig heeft. Wij nemen de volledige bevoegdheid inzake uw financiën over, waardoor ook belastingzaken, kwijtschelding, het aanvragen van een uitkering of toeslagen etcetera door ons worden geregeld. Kortom, wij regelen al uw financiële en administratieve zaken voor u.

Voor wie is inkomensbeheer?

Inkomensbeheer is bedoeld voor diegenen die in principe zelf in staat zijn om hun financiële zaken te regelen, maar dit om uiteenlopende redenen toch liever uitbesteden.

Hoe lang duurt inkomensbeheer?

Hoe lang inkomensbeheer duurt, beslist u zelf. Met dien verstande dat de minimum termijn zes maanden bedraagt. Daarna kunt u het contract te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Wat doen wij voor u?

Bij aanvang van het inkomensbeheer zorgen wij ervoor dat heel duidelijk wordt wat u wel of niet van ons mag verwachten. Wij zorgen voor een goede balans in inkomsten en uitgaven. Dit doen wij onder andere door:
  • Het opstellen en uitvoeren van het budgetplan.
  • Het beheren van uw inkomsten en het zonodig op orde brengen hiervan.
  • Ervoor zorg te dragen dat onder andere de vaste lasten op tijd worden betaald.
  • Het declareren van ziektekosten.
  • Het aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst.
  • Het aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
  • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte (box 1).
  • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast.
  • Het indien nodig begeleiden bij de aanvraag van schuldhulpverlening bij een kredietbank.
  • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter.
U kunt vierentwintig uur per dag uw mutaties op uw bankrekening inzien door in te loggen op ons klantenvolgsysteem, OnView.

Hoe werken wij?

Nadat u zich bij ons heeft aangemeld maken wij graag een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek. Dit kan bij u thuis of bij ons op kantoor. In dat geval vragen we u om bepaalde financiële gegevens mee te nemen. Tijdens het gesprek kunnen wij ons op basis van uw gegevens een beeld vormen van uw financiële situatie. Ook kunnen wij beoordelen of uw hulpvraag aansluit bij onze diensten. Wanneer we tot overeenstemming komen dan wordt er een contract afgesloten. Zodra het contract is getekend, starten we het inkomensbeheer. Op dat moment is ook een bedrag voor de intakekosten verschuldigd.

Wat kost inkomensbeheer?

Voor 2017 gelden de volgende tarieven voor inkomensbeheer:
Beheer per maand€ 85,33 excl. BTW€ 103,25 incl. BTW
Intake€ 387,50 excl. BTW€ 468,88 incl. BTW
Deze tarieven zijn gebaseerd op 16 werkzame uren per jaar. Als blijkt dat er meer werkzaamheden moeten worden verricht boven dit aantal uren dan overleggen wij vooraf met u over deze extra kosten. Het kan dan gaan om activiteiten zoals de verkoop van uw huis, een ontruiming, het regelen van een nalatenschap of de te ondernemen aktie in het geval van een problematische schuldensituatie. Het tarief voor deze werkzaamheden bedraagt € 77,44 incl. BTW per uur.