Even voorstellen

Noorderwind Bewindvoering is in 2014 opgericht door Jolanda Mirck en Regina van der Veen. Zij hebben diverse opleidingen gevolgd en meerdere jaren ervaring opgedaan bij onder andere gemeentelijke kredietbanken. In deze periode hebben ze vooral veel ervaring opgedaan in het oplossen van schulden en budgetcoaching. Tevens is ervaring opgedaan in het voeren van beschermingsbewind. Ze kwamen daarbij allebei tot de conclusie dat ze door de soms extreem grote caseloads vaak niet datgene voor de cliënten konden doen wat ze graag zouden willen doen. Dit heeft ze doen besluiten om hun eigen kantoor voor beschermingsbewind op te richten. Per 1 januari 2017 is Jolanda Mirck gestopt.

Noorderwind Bewindvoering onderscheidt zich door het leveren van dienstverlening van hoge kwaliteit. Naast het hebben en op peil houden van onze kennis van zaken vinden wij het van het grootste belang om voldoende tijd en aandacht te besteden aan onze cliënten. Net even een stapje extra zetten op het moment dat dat nodig is zal voor ons nooit een probleem zijn. Wij streven er naar om onze cliënten zoveel mogelijk te ontzorgen, maar daarnaast indien mogelijk zodanig te coachen dat hun zelfredzaamheid zoveel mogelijk wordt bevorderd. Wanneer iemand zich bij ons aanmeldt streven wij ernaar om op zeer korte termijn een intakegesprek te plannen, liefst nog dezelfde week of de week erna. De meeste mensen trekken immers pas aan de bel wanneer de nood al erg hoog is en dan is het heel frustrerend wanneer er ellenlange wachtlijsten zijn.

Bedrijfsnaam en logo

We hebben gekozen voor de bedrijfsnaam Noorderwind Bewindvoering. Deze naam is ontstaan uit de filosofie dat we het noorden willen bedienen met snelle dienstverlening van een kwalitatief hoog niveau. In ons logo hebben we deze gedachtegang uitgebeeld met een windmolen; wind staat voor snelheid en duurzaamheid en de hoogte van de windmolen voor het beoogde niveau.

Wat mag u van ons verwachten?

Bij ons staat de cliënt altijd voorop en weten waar ze aan toe zijn. Transparantie en een goede communicatie zijn daarbij zeer belangrijk. Iedere cliënt dient bij aanvang van onze dienstverlening precies te weten wat hij of zij wel of niet van ons kan verwachten. Voor ons zijn cliënten geen dossiers maar personen met elk hun eigen wensen en behoeften, waarmee wij zoveel mogelijk rekening willen houden. Onze cliënten zijn er niet voor ons, maar wij zijn er voor hen. Helaas zullen ook wij niet elke wens van onze cliënten kunnen vervullen, maar het is bij ons wel vanaf het eerste gesprek meteen duidelijk wat cliënten wel en niet van ons kunnen verwachten en wat wij van onze cliënten verwachten.

We vinden het een uitdagende en mooie taak om weer orde aan te brengen en te houden in de financiën van mensen die daar zelf niet of tijdelijk niet toe in staat zijn. Ook zijn we beiden van mening dat je dit alleen op een juiste manier kunt doen wanneer je daar voldoende tijd aan kunt besteden “Kwaliteit voor Kwantiteit”.

Branchevereniging & controle

Inzake bewindvoering worden wij gecontroleerd door de kantonrechter, door de branchevereniging en jaarlijks door onze accountant. Daarnaast kunnen onze cliënten en/of hun hulpverleners zelf online dagelijks controle uitoefenen door in te loggen in OnView, ons klantenvolgsysteem waarin alle financiële mutaties te zien zijn.